NGƯỜI ĐƯỢC PHẬT DỰ BÁO TRƯỚC CÁI CHẾT

”Mùa mưa ta ở đây,đông, hạ cũng ở đây,người ngu tâm tưởng vậy,không tự giác hiểm nguy.” (Pháp Cú, 286) Đó là lời của Đức Phật dạy cho ông Đại Phú (Mahadhana), một vị thương gia, khi Ngài ngụ tại Tịnh xá Kỳ Viên. Một ngày nọ, vị thương gia này dùng 500 chiếc xe bò, chất đầy vải vóc với nhiều màu nhuộm tươi đẹp, lên đường từ thành Ba-ra-na-si đi đến các vùng xa để buôn bán. Khi đến thành Xá-vệ, ông ta gặp một sông lớn. Ông…

ĐỌC THÊM