Hai thầy trò cùng tạc tượng Phật, một bức lừng danh, một bức tịch mịch, lí do vì đâu?

Hầu hết mọi người đều biết đến bức tượng khổng lồ trên vách núi Lăng Vân có tên là “Lạc Sơn Đại Phật”. Nghi thức đơn giản trì tụng chú bi tại nhà Nằm cách thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 160 km về phía Nam, bức Lạc Sơn Đại Phật được tạc vào năm 713 sau Công Nguyên, thuộc triều đại nhà Đường. Bức tượng nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông là Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Khách thập phương đến…

ĐỌC THÊM