Nhân viên lò hỏa táng sợ nhất hỏa thiêu ai? Câu trả lời nghe rất lạnh lùng nhưng cũng vô cùng chân thật

Khi nhân viên của lò hỏa táng được hỏi đến “sợ nhất hỏa thiêu ai”, câu trả lời của anh sẽ khiến bạn nín lặng. Nghi thức đơn giản trì tụng chú bi Ngoài cái chết ra, nơi mà nhiều người sợ đến nhất trong đời này có lẽ là lò hỏa táng, có rất nhiều người thậm chí còn né tránh không nói đến. Nhưng có một số ít người thì mỗi ngày đều lặng lẽ làm việc tại nơi mà mọi người luôn né tránh này. Chính tại không…

ĐỌC THÊM