Chết không phải là hết – Cảnh giới trước lúc lâm chung đáng sợ như thế nào?

Mình sống trên đời để làm gì? Tranh danh đoạt lợi? Có lợi được hay không, khi chính bản thân mình bị dìm vào ngục tối ngàn năm. Có tiền, có sung sướng không nếu sau khi hết thân này ta đầu thai vào hàng súc sanh ngu muội, bị người ta bắt cày bừa rồi sau cùng họ mổ để ăn thịt?… Nghiệp chướng gì sinh làm người khiếm khuyết bệnh tật ? Không phải ta chết đi là hết đâu cha má. Chắc chắn ta vẫn còn sống,…

ĐỌC THÊM