Từ bỏ được 3 thói quen cố chấp này cuộc sống tự nhiên sẽ an lạc

“Buông xả” ở đây không phải là buông tha hay là chối bỏ chạy trốn cuộc đời. Chúng ta có thể buông xả các tâm niệm xấu ác làm hại người vật, tâm tham lam ích kỷ, tâm oán giận thù hận, tâm si mê tiêu thụ các chất độc hại và tuyên truyền mê tín dị đoan làm lẽ sống. Lời dạy cuối cùng của đức Phật trước khi nhập Niết bàn Không tranh giành nhưng vẫn dấn thân đóng góp vì lợi ích chung. Không tranh cãi nhưng…

ĐỌC THÊM