PHẬT PHÁP 

Vì Sao A Di Đà Phật Được Gọi Là “Vua” Trong Các Vị Phật?

A Di Đà Phật đích thực là thế xuất thế gian đệ nhất đại thí chủ. Vì sao nói Ngài là đệ nhất? Đây không phải là lời chúng ta có thể nói ra được, mà đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán. Nguyên nhân những khổ đau trên thế gian này Thế Tôn ở trong bổn Kinh tán thán chính là đại biểu mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai cùng đồng tán thán. Thế Tôn nói A Di Đà Phật là “quang trung…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Hai khía cạnh nhân – quả của pháp thực hành quy y

Động cơ chân chính của Quy y cần dựa trên nền tảng hiểu biết về luân hồi hay bản chất khổ đau của cuộc sống. Không biết lời dạy của Thần Phật đến từ đâu? Người mới mất có hay về nhà không? Là Phật tử, trước tiên chúng ta phải hiểu biết sâu sắc về chân lý này, đó là một trong Tứ Diệu Đế, cốt tuỷ giáo pháp của Đức Phật cũng như Tam thừa Phật giáo, được tuyên thuyết trong lần chuyển Pháp luân đầu tiên ngay…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Người mới mất có hay về nhà không? đi về đâu trong 49 ngày?

Chết không phải là hết, thân giả tạm này không phải là ta, chết là thay đổi thân xác giống như thay đổi một cái áo cũ. Công Năng Oai Lực của Thần Chú Đại Bi Vậy mà có nhiều người vì cung phụng cho cái thân xác này giả tạm này mà tranh giành đấu đá nhau, không từ thủ đoạn để kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho cái thân này nhưng cái thân vô thường này không chịu nghe lời, ta muốn nó trẻ mãi mà…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Công Năng Oai Lực của Thần Chú Đại Bi

Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu xem mục đích, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm khi Ngài ban phát thần chú này. Phương Pháp Giải Trừ Nghiệp Chướng Thần Diệu Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác. Ngài còn nhấn…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Phương Pháp Giải Trừ Nghiệp Chướng Thần Diệu

Chư Phật Như Lai, Tổ Sư Ðại Ðức dạy chúng ta một câu “A Di Ðà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn không tiêu được nghiệp chướng, niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Phật dạy: 2 câu nói dạy làm người: Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm niệm liên tục, vừa không có phiền não cũng không có tri kiến, thật là một câu Phật hiệu dẹp sạch vọng tưởng, chấp trước….

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Cảnh Giới Của Người Bệnh Gần Sắp Lâm Chung, rốt cuộc họ sẽ đi về đâu ?

Trong đời chúng ta làm gì thì sau cùng đến giờ phút trước khi xả bỏ báo thân, những hành nghiệp đó lần lượt hiện lại trong tâm chúng ta hết. Kiếp trước bạn là ai ? Những ngày giờ trước khi xả bỏ báo thân, nghiệp ác hiện ra, nghiệp lành hiện ra. Có lúc tâm ta giống như một vị Thánh, tại vì có lúc chúng ta hiền như một vị Phật, cũng hiện ra. Có lúc chúng ta dữ, người ta nói dữ như quỷ, cũng hiện ra…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Kiếp trước bạn là ai: Hãy nghe Đức Phật dạy về 11 loại nhân duyên kiếp trước

Phật gia giảng về luân hồi, chuyển sinh, về kiếp trước, kiếp sau. Con tàu Nô-ê huyền thoại Rất nhiều người mang sẵn trong đầu tư tưởng vô thần, thường cho đó là những chuyện mê tín, dị đoan. Nhưng thử hỏi nếu tất cả là mê tín thì chẳng phải những sự tình trên đời đều chỉ là một trò đùa ngẫu nhiên của Tạo hoá thôi sao? Thử hỏi mối duyên với cha mẹ, bè bạn, với vợ chồng của chúng ta cũng chỉ là chuyện hên xui,…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 2 – Đức Phật A Súc Bệ xuất hiện

Ngày thứ 2 Ngày thứ 1 Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe đừng sao nhãng! Vào ngày thứ hai, ánh sáng trắng là sự thanh tịnh của Thủy đại xuất hiện trước anh. Vào thời điểm này, tại cõi Tịnh độ phương Đông màu xanh dương Abhirati Đại Hoan Hỷ, Đức Phật A Súc Bệ – Kim Cương Tát Đỏa màu Xanh dương thị hiện trước anh. Ngài ngự trên bảo tòa Kim cương được nâng đỡ bởi tám Tượng Vương, tay Ngài trì giữ…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 1 – Đức Đại Nhật Như Lai xuất hiện

Nghi thức khai thị người lâm chung Ngày thứ 1 Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), sau khi đã bất tỉnh bốn ngày rưỡi, giờ đây anh lại tiếp tục trải qua trạng thái trung gian. Anh tỉnh dậy với sự lo lắng, “Chuyện gì đã xảy ra với mình?”. Hãy nhận ra rằng anh đang ở trong trạng thái trung gian. Giờ đây, vòng luân hồi đang tạm thời dừng chuyển động. Vạn pháp ló rạng dưới hình thức ánh sáng và các Bản tôn. Toàn bộ…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

CHÂN NGÔN ĐẠI BI: DIỆT TRỪ 84 PHIỀN NÃO CHƯỚNG NGẠI NƠI THÂN TÂM

Quan Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Sự linh ứng của chú Đại Bi Chân ngôn Đại Bi (Nilakantha Dharani) của Đức Quan Âm được biết đến và trì tụng rộng  rãi trong mọi truyền thống Phật giáo gồm cả Kinh thừa và Mật thừa. Chân ngôn này nằm trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ tát Quảng Đại Viên Man Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Đức Phật nói: Đạo của ta không có phép cầu xin. Chỉ cần hiểu 2 điều này là đủ

Ngày xưa, trên đường đi hành đạo, đức Phật gặp nhóm người Bà La Môn. Những vị Bà La Môn này bèn hỏi đức Phật rằng: Thưa Ngài Cồ Đàm, đạo của Ngài có phép cầu xin không? Quả báo của người ưa thích câu cá Đức Phật trả lời: Đạo ta không có pháp cầu xin mà chỉ cần hiểu thấu nghiệp báo và luật nhân quả. Các vị Ba La Môn bèn nói: Thế thì đạo của Ngài đâu có gì hay. Đạo chúng tôi có phép cầu xin…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Phổ Hiền Bồ tát và lời nguyện dẫn đạo chúng sinh về cõi Cực Lạc

Phần đông Phật tử Việt Nam đều biết đến Đức Phổ Hiền qua các tranh tượng Tam Tôn thường được gọi là Thích Ca Tam Thánh hay Hoa Nghiêm Tam Thánh, trong đó Đức Thế Tôn ở giữa, bên phải Ngài là Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng cầm hoa sen, bên trái Ngài là Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử cầm gươm báu. Giữa pháp hội Hoa Nghiêm, trước vi trần số đại Bồ Tát cùng chúng đại Thanh Văn và vô lượng nhân, thiên, bát bộ,…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Những chuyện niệm Phật kỳ diệu có thật

Vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 1997, tôi nhận được một lá thư của ông bạn già gần 70 tuổi. Ông báo cho biết, ông bị sỏi bàng quang vài ngày nữa sẽ nhập bệnh viện để phẫu thuật. Cõi Tây Phương Cực Lạc Có Thật Không? Lập tức tôi gửi thư nhanh hồi đáp cho ông, và nhắc nhở rằng, trước khi và đang khi phẫu thuật, ngay cả bây giờ, nên thành tâm niệm Phật không gián đoạn, và chuẩn bị tư tưởng đối diện với cái…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Cõi Tây Phương Cực Lạc Có Thật Không?

Tịnh Độ là một cõi nước, nhờ nguyện lực và công đức tu tập nhiều đời của Phật A Di Đà mà có ra một thế giới thù thắng vào bậc nhất “mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua” – Sám Di Đà. Đức Phật Bản tôn nào hộ mệnh cho bạn? Nhưng nhiều người cho rằng Tịnh Độ không có thật, nó chỉ là viễn tưởng hay một sự khéo léo của người truyền giáo, muốn mê hoặc quần chúng yếu vía, không có tinh thần tự lực….

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Đức Phật Bản tôn nào hộ mệnh cho bạn theo 12 con giáp?

Theo quan niệm dân gian, bất kỳ vị Phật nào hộ mệnh nào cũng đều mang lại điều tốt lành cho bạn, ngầm bảo hộ bạn trong cuộc sống. Fanpage Phật Giáo Mỗi vị Phật bản mệnh đều có rất nhiều công đức đặc thù khác nhau, tu hành theo vị Phật hộ mệnh có thể đạt được những công đức tương ứng. Trong truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, việc nhận biết và thực hành vị Phật Bản tôn Hộ mệnh tương ứng với từng con giáp (năm…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng

“Vạn Sự Tùy Duyên, có duyên sẽ đọc, vô duyên không cưỡng cầu..! Nếu như cuộc sống của bạn đang gặp nhiều trắc trở, xui xẻo, hay thậm chí là đầy những tai ương, tai nạn, đau thương hay cùng cực, thống khổ. Có thể là bệnh tật, là sinh ly tử biệt, là sự nghiệp tiêu tán, là gia đình đổ vỡ, là oan gia đối đầu. v.v… và v.v… Và bạn đang tìm kiếm một lối thoát cho mình? Thế thì, đầu tiên bạn phải biết được đâu…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Ý nghĩa câu “Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Là Phật tử khi thực hành quy y Phật, bạn cần hiểu Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy gốc của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng Ánh đạo vàng cho nhân gian. Khi bạn niệm câu: “Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, chữ “bản” nghĩa là “gốc”, “sư” là “thầy”, “Bản sư” chính là “Bậc Thầy gốc”….

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

10 điều biện ma. Là người mới học tu Thiền phải tự sám hối và mãnh tỉnh lấy

Người ngộ Ðạo tu thiền, bởi chẳng phải là việc tầm thường, nên dễ bị các thứ ma trong ngoài não loạn chánh định. 10 điều biện ma Nếu tự mình không làm chủ được, liền sinh ái trước các cảnh. Nhân cảnh tâm động, kẹt vào rọ ma. Thế thì, vốn là nhân lành, trái lại gặt quả chẳng lành. Ở đây, nêu ra 10 điều biện ma, tự phải gẫm xét. Gặp tâm ma và thiên ma nên dùng trí tuệ quán chiếu, ma nghiệt liền tiêu. Tâm…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Ghi nhớ đúng 4 câu “thần chú” này, bạn sẽ an nhiên vượt qua hết buồn vui của cuộc đời

Trước những sóng gió, ta thường oán thán ông trời bất công. Nhưng nếu giác ngộ được 4 điều sau, bạn sẽ tìm thấy sự an nhiên mà đi qua hết những buồn, vui của cuộc đời. Hãy thử nhớ lại một trong muôn vàn ngày không vui bạn đã từng trải qua xem nào! Sáng mở mắt ra vội vàng chuẩn bị đưa con đến lớp mẫu giáo thì xe thủng lốp, phải dắt bộ cả quãng đường dài. Đưa con đến nơi thì cô giáo phàn nàn con…

ĐỌC THÊM
PHẬT PHÁP 

Có Thần Phật hay không, chỉ 1 câu nói của bà cụ già… khiến 3 vị tiến sỹ im lặng

Có Thần hay không? Có! Không nơi nào là không có Thần Trên đầu ba thước có Thần linh Thần Phật sẽ không vì có người không tin mà không tồn tại, cũng không phải vì có người “khích tướng” mà hiển hiện ra cho con người thấy. Có một câu chuyện thế này: Sau chiến tranh châu Âu lần thứ nhất, có một quốc gia muốn dùng khoa học để tuyên truyền thuyết vô thần, bèn mời ba vị tiến sĩ đến quảng trường để thuyết giảng. Vị đầu…

ĐỌC THÊM